ROUTE
DU
SOLEIL

Klachtenregelement

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daartoe het onderstaande reglement vastgesteld. Bij de NOBCO aangesloten coaches hebben in de ‘overeenkomst tot aansluiting’ de gelding van deze klachtenregeling aanvaard.

Bekijk hier het klachtenregelement

Ik ben gecertificeerd door en aangesloten bij: